Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika - Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika - Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego Pedagogika - Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Zachodzące zmiany w polskiej oświacie, a zwłaszcza przesunięcie obowiązku szkolnego na dzieci sześcioletnie, zwiększa zapotrzebowanie na nauczycieli  edukacji elementarnej, tak w placówkach publicznych jak i w prywatnych, a zwłaszcza w gwałtownie powstających mini przedszkolnych. Celem tej specjalności jest  więc przygotowanie nauczycieli w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, mających dodatkowo kompetencje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych. Nasi absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów przygotowujących do pracy w klasach początkowych, w tym metod aktywizujących w nauczaniu. Ponadto uzyskają praktyczną znajomość języka w obszarze konwersacji, gramatyki praktycznej, modeli przyswajania języka obcego, a także planowania i realizacji sposobów uczenia się właśnie na poziomie elementarnym.  Zdobędą  więc kwalifikacje nauczycielskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, a także przygotowanie do nauczania języka angielskiego na tym poziomie nauczania. Dlatego wybór tej specjalności łączy się  z posiadanymi umiejętnościami językowymi, przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym, i którzy w trakcie studiów przystąpią do egzaminu z języka angielskiego, dającego certyfikat uznawany przez MEN.


Wystawa poplenerowa