Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika resocjalizacyjna
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika resocjalizacyjna

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika resocjalizacyjna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo-cywilizacyjne naszego kraju, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi, prowadzi do stale postępującego poczucia izolacji i odrzucenia coraz liczniejszych grup społecznych. Z badań wynika, że ciągle wzrasta liczba osób zepchniętych na margines życia społecznego i charakteryzujących się głębokimi zaburzeniami w zachowaniu, w tym liczba osób bardzo młodych  popełniających różne przestępstwa. Pogarsza się przy tym kondycja rodziny, a z danych sadu rodzinnego w Gdyni za 2009r dowiadujemy się, że ponad dwa tysiące gdyńskich rodzin pozostaje pod nadzorem kuratorskim. Ponadto stale wzrasta liczba rozwodów i separacji oraz rodzin niepełnych, z czego prawie 20% żyje poniżej minimum socjalnego. Trudne sytuacje domowe w pierwszej kolejności dotykają dzieci i młodzież, i nie zmniejsza się liczba sytuacji kryzysowych, z powodu których dzieci w trybie interwencyjnym izolowane są od  naturalnego środowiska rodzinnego. Tym potrzebom sprostają nasi absolwenci resocjalizacji, którzy będą profesjonalnie zorientowani na potrzeby drugiego człowieka, gotowi nieść mu wszechstronną pomoc i umożliwiać wielowymiarowy rozwój, konieczny w życiu indywidualnym jak i społecznym.