Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Zawód pedagoga to profesja twórczego przewodnictwa na drodze rozwoju przede wszystkim dzieci i młodzieży.  Toczący się natomiast  spór o wychowanie stawia pedagogów przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wierny klasyce czy awangardzie? Z tych właśnie powodów, w naszej pedagogice studenci poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie – dlaczego?, gdyż tylko wówczas żyć i wychowywać można z sensem. Ponadto pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwoli na poznanie problematyki środowiskowych uwarunkowań procesu kształcenia i wychowania oraz metod kształtowania bądź przekształcania środowiska wychowawczego, mając przy tym na względzie dobro jednostki oraz uwzględniając wartości chrześcijańskie, narodowe i lokalne.
 

W trakcie I roku studiów obowiązuje wspólny program dla wszystkich specjalności, co pozwala na zdobywanie wiedzy pedagogicznej i ogólnohumanistycznej m.in. z filozofii, antropologii, psychologii, socjologii, historii wychowania czy psychologicznych i społecznych podstaw edukacji.

Na II roku studiów rozpoczyna się kształcenie specjalnościowe m.in. z metod badań pedagogicznych, metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, poradnictwa pedagogicznego, diagnozowania edukacyjnego, edukacji zdrowotnej czy współczesnych systemów opiekuńczo-wychowawczych.

W trakcie III roku studenci wybierają seminaria dyplomowe i obok pracy nad dyplomem dopełniają program studiów przedmiotami np. z  metod pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, subkultur młodzieżowych, edukacji międzykulturowej, profilaktyki uzależnień, treningu twórczości, pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo lub z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz pracy z rodziną osoby dotkniętej  niepełnosprawnością.