Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika - Animacja turystyki i rekreacji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika - Animacja turystyki i rekreacji

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Animacja turystyki i rekreacji Pedagogika - Animacja turystyki i rekreacji - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Animacja turystyki i rekreacji - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Współczesne tendencje związane z turystyka i rekreacją, obejmują coraz szersze zainteresowanie  osób i grup, specjalnie i tylko dla nich zorganizowanymi formami wypoczynku. Jest to zadanie dla nowych specjalistów - animatorów, którzy potrafią przygotować indywidualna ofertę spędzenia wolnego  czasu, dostosowaną do życzeń i możliwości np. fizycznych  klienta. Są odpowiedzialni za plan i realizację wypoczynku, przez co umieją urzeczywistniać każde turystyczne marzenie i zaspokajać  indywidualne ambicje uczestników, krótszych lub dłuższych eskapad. W ten sposób animatorzy turystki i rekreacji na szczeblu lokalnym i regionalnym tworzą oryginalne produktu turystyczne i kształtują politykę turystyczną, promują formy aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem przyrodniczych walorów najbliższego otoczenia. Są poszukiwanymi fachowcami do pracy  w organizacjach, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniających turystykę czy kulturę spędzania wolnego czasu.

W trakcie I roku studiów obowiązuje wspólny program dla wszystkich specjalności, co pozwala na zdobywanie wiedzy pedagogicznej i ogólnohumanistycznej m.in. z filozofii, antropologii, psychologii, socjologii, historii wychowania  czy psychologicznych i społecznych podstaw edukacji.

Na II roku studiów rozpoczyna się kształcenie specjalnościowe m.in. z metod badań pedagogicznych, podstaw edukacji, w tym podstaw pedagogiki i socjologii czasu wolnego z projektowaniem edukacyjnym zorientowanym na etapy rozwojowe człowieka, animowania społecznego z technicznymi środkami animacji grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych pod kątem aktywności  turystycznej i rekreacyjnej.

W trakcie III roku studenci wybierają seminaria dyplomowe i obok pracy nad dyplomem dopełniają program studiów przedmiotami fakultatywnymi m.in. z  historii architektury i sztuki, geografii turystycznej, obsługi ruchu turystycznego, polityki turystycznej, organizacji turystyki w Polsce i na świecie, metod rekreacji kulturowej i ruchowej, animacji gier i zabaw, rekreacji specjalistycznej, w tym rekreacji osób starszych i niepełnosprawnych.