Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika - Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Pedagogika » Pedagogika - Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych Pedagogika - Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia w tej specjalności, poprzez  kształcenie umiejętności w zakresie działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy socjalnym umożliwiają uzyskanie kompetencji do animowania różnorodnych przedsięwzięć publicznych,   integrujących grupy oraz społeczności lokalne. Poprzez kwalifikacje z zakresu edukacji dorosłych, rehabilitacji i opieki nad ludźmi starszymi, absolwent naszych studiów potrafi organizować i wspierać rozwój społeczno-kulturalny i duchowy osób czynnych zawodowo, poszukujących pracy lub emerytów. Animator jest poszukiwanym fachowcem przez instytucje i organizacje zajmujące się oświatą, upowszechnianiem kultury, zdrowia, opieką społeczną czy turystyką. Potrafi bowiem kreować pozytywne zmiany zachowań i stylów życia  dla przezwyciężania różnorodnych trudności współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych.

W trakcie I roku studiów obowiązuje wspólny program dla wszystkich specjalności, co pozwala na zdobywanie wiedzy pedagogicznej i ogólnohumanistycznej m.in. z filozofii, antropologii, psychologii, socjologii, historii wychowania czy psychologicznych i społecznych podstaw edukacji.

Na II roku studiów rozpoczyna się kształcenie specjalnościowe m.in. z metod badań pedagogicznych, podstaw edukacji, w tym podstaw edukacji dorosłych z projektowaniem edukacyjnym zorientowanym na etapy rozwojowe człowieka czy problematyką kształcenia międzykulturowego, metody animacji społecznych i sposoby pracy animatora.

W trakcie III roku studenci wybierają seminaria dyplomowe i obok pracy nad dyplomem dopełniają program studiów przedmiotami do wyboru m.in. z antropologii kulturowej, wychowania estetycznego, teatrologii, wiedzy o kulturze, etnografii, patologii społecznych, pracy z dziećmi ulicy, pracy z osobami uzależnionymi np. od narkotyków, czy bezdomnymi lub bezrobotnymi.