Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Politologia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Rozpoczynając działalność, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni uzyskała poparcie władz lokalnych, a Marszałek Województwa - Jan Kozłowski w wystąpieniu do MENiS napisał między innymi:

Po zapoznaniu się z koncepcją kształcenia w WSKS popieram inicjatywę i wyrażam przekonanie, że absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój życia społeczno-gospodarczego Trójmiasta i Pomorza. Nie mam bowiem wątpliwości, że znaczenie wiedzy, nie tylko naukowej jest podstawowym instrumentem rozwoju każdej gospodarki, a dobrobyt społeczeństwa zależy od jego kreatywności z możliwością wielu zmian czy innowacji. Dlatego powstanie takich szkół jak WSKS jest jak najbardziej potrzebne, gdyż decyduje o przezwyciężeniu obecnych trudności, a w przyszłości stanie się warunkiem sine qua non europejskiego modelu życia.

Natomiast Przewodniczący Rady Miasta Gdyni - Stanisław Szwabski o inicjatywie WSKS powiedział:

Absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój miasta, gdyż Gdynia jest miastem dynamicznego rozwoju, o którego sile stanowią jej dobrze wykształceni mieszkańcy. Gwarancją tego sukcesu w przyszłości będzie szkolnictwo wyższe przygotowujące młode pokolenie gdynian do nowoczesnej gospodarki i uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.


Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej  z dn. 8 marca 2007 r., otrzymała ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku politologia.  W uzasadnieniu uchwały PKA stwierdza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów. Na tej podstawie, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 czerwca 2008 r., uczelnia otrzymała pozwolenie na działalność ważne do 2017 r.