Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Politologia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne

REKTOR - dr Andrzej Pawelczyk - zainteresowania badawcze dotyczą problematyki stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza stosunków polsko-czechosłowackich oraz konspiracji polskiej w latach drugiej wojny światowej. Autor artykułów naukowych między innymi Katolicy - Polacy - Żydzi w "Przeglądzie Historycznym" oraz Międzywojenne stosunki polsko-czechosłowackie w ocenie publicystyki konspiracyjnej 1939-1945, "Zeszyty Naukowe KUL". Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. J. Kłoczowskiego: Konspiracyjna organizacja katolików - Front Odrodzenia Polski w latach 1941-45. Po stażu naukowym w Instytucie Luigi Stuno w Rzymie zainteresowanie polityką wschodnią Watykanu. Przez dwa lata pracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Władze WSKS

PROREKTOR - prof. dr hab. Miron Kłusak - dorobek naukowy dotyczy politologii, historii najnowszej oraz myśli politycznej XIX i XX wieku, ze szczególnym wyróżnieniem przemian politycznych, strategii działań politycznych oraz geopolityki. Jest autorem wielu publikacji, między innymi: Polityczne aspekty konfliktu społecznego, Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, Kierunki polityczne w geografii politycznej oraz wydawnictw książkowych, na przykład: Francja w 1981 roku. Lewica u władzy, Wydawnictwo INION, 1993; Kryzys polityki lewicy we Francji w początkach lat osiemdziesiątych i porażka w wyborach parlamentarnych 1986 roku, Wydawnictwo INION, 1993; Strategia w polityce. Przestrzeń publiczna t. I, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001; Między historią a polityką, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002. Rozprawa habilitacyjna: Doświadczenia współpracy socjalistów i komunistów we Francji w okresie rządów lewicy 1981-1986.

DZIEKAN - dr Dominik Olejnik - specjalizuje się w problematyce tworzenia i funkcjonowania różnych form integracji politycznej i gospodarczej we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej w kontekście światowych przemian cywilizacyjnych. Rozprawa doktorska przygotowana w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego: Prawno-polityczne aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej.